امروز 1397/01/30 ساعت 14:26

اخبار استانی

اعضای هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان به منظور طرح مسائل ومشکلات پیمانکاران عضو انجمن با مهندس سیف الهی معاون عمرانی استانداردیدار کردند.
از سوی معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ​ضرایب منطقه ای پیمانکاری ابلاغ شد.

اخبار کشوری

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: طی دهه گذشته با بی انضباطی مالی گسترده ای در سطح اقتصاد ملی مواجه بودیم و افزود : این موضوع تا به حال جزییات آن تشریح نشده و امید است اقتصاد ایران با کمک اندیشمندان و اقتصاددانان، دولت، مجلس و بخش خصوصی به جایگاه مناسبی برسد.
رئیس کمیسیون تلفیق گفت: در سال آینده مبلغ 290 میلیارد تومان برای بحث آبیاری شامل 85 درصد سهم دولت و 15 درصد سهم مردم اختصاص می‌یابد؛ همچنین بنا به گفته معاون سازمان برنامه‌ریزی 23 هزار میلیارد تومان به طرح‌های ‌عمرانی اختصاص می‌یابد.